Industriell produktion Ämneskod: INE

Ämnet industriell produktion behandlar produktionen inom industrin. Ämnet handlar om produktions- och arbetsprocessen samt om driftens krav på skötsel och underhåll. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet.