Idrott och hälsa 3 – vald idrott Kurskod: IDCIDR53 Poäng: 100

Kursen idrott och hälsa 3 – vald idrott omfattar punkterna 1–2 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.