Idrott och hälsa 2 Kurskod: IDCIDR52 Poäng: 100

Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.