Idrott och hälsa 1 Kurskod: IDCIDR51 Poäng: 200

Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.