Våningsservice 1 Kurskod: HOEVAN51 Poäng: 100

Kursen våningsservice 1 omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.