Konferens och evenemang 2 Kurskod: HOEKON52 Poäng: 100

Kursen konferens och evenemang 2 omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.