Konferens och evenemang 1 Kurskod: HOEKON51 Poäng: 100

Kursen konferens och evenemang 1 omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.