Hjulutrustningsteknik 1 Kurskod: HJLHJU51 Poäng: 100

Kursen hjulutrustningsteknik 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.