Historia 3 Kurskod: HITHIS53 Poäng: 100

Kursen historia 3 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.