Hem- och konsumentkunskap 2 Kurskod: HEOHEM52 Poäng: 100

Kursen hem- och konsumentkunskap 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.