Hem- och konsumentkunskap 1 Kurskod: HEOHEM51 Poäng: 100

Kursen hem- och konsumentkunskap 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.