Hästkunskap 2 Kurskod: HAUHAS52 Poäng: 100

Kursen hästkunskap 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.