Hästkunskap Ämneskod: HAU

Ämnet hästkunskap behandlar hästens biologi, skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar samt ridning och körning av skolad häst. Centralt i ämnet är etiska ställningstaganden, lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning. Ämnet handlar om hästens användning inom olika områden som hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt inom natur- och landskapsvård.