Hälsa 1 Kurskod: HASHAL51 Poäng: 100

Kursen hälsa 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.