Hälsa Ämneskod: HAS

Ämnet hälsa behandlar människors hälsa och välbefinnande och hur levnadsvillkoren påverkar hälsan. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse och utgår från det friska hos människan. I ämnet ingår att kunna möta människor på ett etiskt och demokratiskt sätt.