Hantverk och produktion Kurskod: HAKHAN5 Poäng: 200

Kursen hantverk och produktion omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.