Hantverk och produktion Ämneskod: HAK

Ämnet hantverk och produktion behandlar olika yrkesområden inom hantverk och industriell produktion. Ämnet handlar om produktionsprocessen, från idé till färdig produkt, inom såväl hantverk som industriell produktion. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet.