Hantverkstekniker 3 Kurskod: HAEHAT53 Poäng: 200

Kursen hantverkstekniker 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.