Hantverkstekniker 2 Kurskod: HAEHAT52 Poäng: 200

Kursen hantverkstekniker 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.