Hantverkstekniker Ämneskod: HAE

Ämnet hantverkstekniker behandlar tillverkning av hantverksprodukter. Ämnet handlar om arbetsprocessen och de tekniker, material och utrustning som används för framställning av en produkt.