Praktisk marknadsföring Kurskod: HADPRA5 Poäng: 100

Kursen praktisk marknadsföring omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.