Handel 3 Kurskod: HADHAN53 Poäng: 100

Kursen handel 3 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.