Godshantering 2 Kurskod: GOHGOD52 Poäng: 100

Kursen godshantering 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.