Godshantering 1 Kurskod: GOHGOD51 Poäng: 200

Kursen godshantering 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.