Geografi 1 Kurskod: GEGGEO51 Poäng: 100

Kursen geografi 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.