Fritid och friskvård 2 Kurskod: FROFRT52 Poäng: 100

Kursen fritid och friskvård 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.