Fritid och friskvård Ämneskod: FRO

Ämnet fritid och friskvård behandlar olika fritids- och friskvårdsverksamheter. I ämnet ingår fritidens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Ämnet handlar också om verksamheternas tekniska utrustning samt om service och bemötande av kunder.