Form och design – specialområde Kurskod: FOCFOR50S Poäng: 100

Kursen form och design – specialområde omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.