Form och design Ämneskod: FOC

Ämnet form och design behandlar formgivning av produkter och miljöer. I ämnet ingår kunskap om material, färg och form samt användning av dessa för en bestämd funktion och estetiskt uttryck.