Fordonsbranschen Ämneskod: FOB

Ämnet fordonsbranschen behandlar fordonsbranschens olika verksamheter, produkter och tjänster. Ämnet är en orientering inom fordonsbranschens verksamheter och arbetsmiljöer. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet.