Fotografisk bild 2 Kurskod: FOAFOT52 Poäng: 100

Kursen fotografisk bild 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.