Fotografisk bild 1 Kurskod: FOAFOT51 Poäng: 100

Kursen fotografisk bild 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.