Fastighetsskötsel – inre miljö Kurskod: FATINR5 Poäng: 100

Kursen fastighetsskötsel – inre miljö omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.