Fastighetsskötsel Kurskod: FATFAT5 Poäng: 200

Kursen fastighetsskötsel omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet.