Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll Kurskod: FATBYG5 Poäng: 100

Kursen fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll omfattar punkterna 1–2 och 4 under rubriken Ämnets syfte.