Eurytmi Ämneskod: EUY

Ämnet eurytmi behandlar rytmiska element, olika former av gestaltning samt integration mellan utövare och skilda slags material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i utövarens egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar det konstnärliga arbetet utifrån såväl utövarens och koreografens som publikens perspektiv.