Engelska 3 Kurskod: ENSENG53 Poäng: 100

Kursen engelska 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.