Entreprenörskap Kurskod: ENRENT5 Poäng: 100

Kursen entreprenörskap omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.