Digitalt skapande Kurskod: DIIDIG5 Poäng: 100

Kursen digitalt skapande omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.