Digitalt skapande Ämneskod: DII

Ämnet digitalt skapande behandlar digitala verktyg för att skapa, gestalta och kommunicera olika former av estetiska uttryck. Ämnet handlar om de tekniker som används inom området samt om hur bild, ljud och rörelse samverkar med varandra. I ämnet ingår lagar och andra bestämmelser samt etiska frågeställningar i samband med digitalt skapande.