Bygg och anläggning 3 Kurskod: BYOBYG53 Poäng: 100

Kursen bygg och anläggning 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.