Bild Ämneskod: BIB

Ämnet bild behandlar bilden som uttrycksmedel samt hur bilder kommunicerar budskap. Ämnet handlar om tolkning av egna och andras bilder samt om tekniker och metoder för bildframställning. I ämnet ingår etik och värdegrundsfrågor.