Barnet i förskolan 2 Kurskod: BARBAR52 Poäng: 100

Kursen barnet i förskolan 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.