Barnet i förskolan 1 Kurskod: BARBAR51 Poäng: 100

Kursen barnet i förskolan 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.