Mänskliga faktorer Kurskod: YRKMAN0 Poäng: 50

Kursen mänskliga faktorer omfattar punkterna 2–3 och 5–6 under rubriken Ämnets syfte.