Sanitetsteknik 2 Kurskod: VVISAN02 Poäng: 100

Kursen sanitetsteknik 2 omfattar punkterna 1, 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.