Visuell kommunikation Kurskod: VISVIS0 Poäng: 100

Kursen visuell kommunikation omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.