Luftbehandling Kurskod: VETLUF0 Poäng: 100

Kursen luftbehandling omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.