Ventilationsplåtslageri 1 Kurskod: VELVEN01 Poäng: 100

Kursen ventilationsplåtslageri 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.