Ventilationsmontering 1 Kurskod: VEIVEN01 Poäng: 100

Kursen ventilationsmontering 1 omfattar punkterna 1—10 under rubriken Ämnets syfte.